Om oss

RaymondTurøy

Velkommen til dette kompendiet i legemiddellære. Fagforbundet har utviklet nettløsningen i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos. Vi ønsker å bidra til kvalitet i alle ledd i legemiddelhåndteringen.  Er du en hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider som har i oppgave å dele ut medikamenter, er det viktig at du har god kunnskap om legemiddellære.

Lykke til med bruken av dette opplæringsmateriellet!

Raymond Turøy
Leder, Seksjon helse og sosial i Fagforbundet

 

Omsl_legemid_nov_08_liten_thumb
Kjøp papirheftet