Velkommen!

Her finner du gratis kompendium til bruk ved kurs i legemiddelhåndtering!

Velkommen!

Hvorfor har vi laget denne siden?

Denne nettløsningen er basert på Fagforbundets opplæringshefte Legemiddellære av Cand.pharm Agnes Gombos. Gjennom tekst, video og nedlastbare lydfiler vil du få stoffet presentert på en lettfattelig måte. Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs. Den kan også benyttes som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering. Du må registrere deg for å bruke webløsningen, men tjenesten er gratis.