3.1 Innledning

legemiddel-04

Denne delen av kompendiet tar for seg ulike legemiddelgrupper. Utvalget av omtalte grupper er gjort på grunnlag av hva som vanligvis er blitt undervist i på legemiddelkursene rundt i landet. Ikke alle velger å undervise i akkurat disse legemiddelgruppene, men ved å bruke dette som et utgangspunkt, vil det være enklere å se hva man bør ta med hvis man velger andre legemiddelgrupper. Et område er bevisst utelatt og vil antageligvis bli savnet av noen, og det er legemidler ved diabetes. Hjelpepleiere / omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere vil komme borti pasienter med denne diagnosen, men opplæring her er spesielt krevende og involverer både legemidler og medisinsk utstyr. I arbeidet med heftet har vi kommet fram til at legemiddelgruppene blir relativt overflatisk omtalt at det ikke vil være mulig å omtale en såpass omfattende lidelse tilfredsstillende. Vår anbefaling er at personell som skal håndtere pasienter med diabetes får spesiell opplæring utover generelt grunnkurs i legemiddellære.

Dette kapittelet er bygget opp etter ATC-systemet som er legemidlenes «katalog»- eller «arkiv»- system. ATC står for Anatomical- Therapeutic- Chemical Classification System (anatomisk terapeutisk kjemisk legemiddelregister). Innledningsvis vil systemet forklares slik at man blir i stand til å finne fram i Felleskatalogen. Felleskatalogen vil alltid være best oppdatert på legemidler som er registrert i Norge. Det er der man finner ut hva et legemiddel virker for og hvilke legemidler som er like (synonyme eller generiske).

I heftet er det tatt med en del legemiddelnavn i teksten for de ulike legemiddelgruppene. Dette er ment som eksempler, og for at de av dere som kjenner til noen legemidler kan få noen «knagger» å henge informasjonen på. For å få fullstendig oversikt over hva som finnes av legemidler henvises til Felleskatalogen. Det er ingen som forventer av dere at dere skal pugge legemiddelnavn utenat, heftet og kunnskap om Felleskatalogen skal gi dere grunnlag for å finne ut det dere trenger å vite. Pasientutgaven av Felleskatalogen (www.felleskatalogen.no) vil være tilstrekkelig for den informasjonen dere eventuelt vil behøve å formidle til pasientene.