3.2 ATC-systemet

legemiddel-17
atcsystemest2
Alle legemidler har et kjemisk navn som beskriver hvilket stoff det inneholder. Dette innholdsstoffet kalles legemiddelets «substans». Samme legemiddel fra forskjellige produsenter kan ha forskjellig salgsnavn, men de vil inneholde den samme substansen. I ATC-systemet er det den enkelte substansen som har en unik «katalogkode». Denne koden består av fem nivåer basert på hvilken del av kroppen det virker på, hvilken terapeutisk effekt det har og hva som er den kjemiske virkningsmekanismen.

Se ATC-systemet på Felleskatalogens nettsider her.

Det første nivået er hovedgruppene (se tabell nedenfor)

Nivå 1 Hovedgrupper  Forklaring
 A  Fordøyelsesorganer og stoffskifte  Alt til mage og tarmsystemet, vitaminer, mineraler, insulin osv
 B  Blod og bloddannende organer  Blodfortynnende midler, anemimidler og midler ved bruk til blodoverføringer
 C  Hjerte og Kretsløp  Alle midler til bruk ved hjertelidelser som høyt blodtrykk, hjertesvikt osv
 D  Dermatologiske midler  Alle midler til bruk på huden ved behandling av hudlidelser
 G Urogenitalsystem og kjønnshormoner Gruppen for p-piller, hormoner ved overgangsalder, legemidler ved inkontinens og ereksjonsproblemer
 H Hormoner til systemisk bruk (unntatt kjønnshormoner og insulin) Alle andre hormoner og kortikosteroider
 J Antiinfektiva til systemisk bruk Antibiotika, soppmidler, midler mot virus, vaksiner osv
 M Muskler og skjelett Midler til behandling av muskel smerter, giktmidler, behandling av bensykdommer etc
 N Nervesystemet Smertestillende midler, epilepsi- og parkinsonmidler, antipsykotika og antidepressiva. Dvs alle midler som virker på sentralnervesystemet
 P Antiparasitære midler Midler til behandling av malaria, innvollsorm og lignende
 R Respirasjonsorganer Alle midler til behandling av lunge- og pustemekanismene som forkjølelsesmidler, astmamidler osv
 S Sanseorganer Øye- og øremidler
 V Varia Alt som er vanskelig å plassere i andre grupper

Under hver hovedgruppe er undergrupper på neste nivå. De er nummerert fra 01 og oppover til så mange undergrupper som finnes. Nedenfor er inndelingen av gruppe N:

N Nervesystemet
N01 Anestetika (bedøvelsesmidler)
N02 Analgetika (smertestillende midler)
N03 Antiepileptika
N04 Antiparkinsonmidler
N05 Psykoleptika (midler som virker på psyken)
N06 Psykoanaleptika (stemningshevende midler)
N07 Andre midler som virker på nervesystemet

Nå er det kommet til undergrupper som gir mer informasjon enn at de virker på nervesystemet. Likevel er disse gruppene ganske omfattende, og deles derfor inn enda en gang:

N05 Psykoleptika (midler som virker på psyken )
N05A Antipsykotika (midler til bruk ved psykoser)
N05B Anxiolytika (angstdempendemidler)
N05C Hypnotika og sedativa (sove- og beroligende midler)

Fortsatt er inndelingen på anatomi og terapi, et legemiddel som begynner med koden N05B skal være et beroligende middel. Herfra inndeles midlene etter de kjemiske egenskapene til legemidlene og den endelige koden er snart klar.

N05B Anxiolytika (angstdempende midler)
N05BA Benzodiazepinderivater
N05BB Difenylmetanderivater
N05BC Azaspirodekandionderivater

 

N05BA01 Diazepam Stesolid
Vival
N05BA04 Oksazepam Alopam®
Sobril®

Benzodiazepinderivat er den kjemiske samlebetegnelsen. Den leder videre til koden til substansen «diazepam» (N05BA01) som er virkestoffet i de angstdempende midlene Vival®, Valium® og Stesolid®. Disse er synonyme legemidler. Mens neste substans; «oksazepam» med koden N05BA04 også er et angstdempende middel som er veldig likt diazepam (de er begge benzodiazepinderivater), men de er ikke synonyme legemidler. Alle disse legemidlene har samme effekt, men diazepam og oksazepam oppfører seg litt forskjellig når det gjelder nedbrytning og utskillelse fra kroppen.

Hvis en sykepleier skal gjøre i stand en dosett på et sykehjem, kan hun ta Stesolid® hvis det er tomt for Vival®, men hun kan ikke erstatte Vival® med Alopam®.

Tilsvarende er systemet for alle gruppene i ATC-systemet. Hvis du nå står med et ukjent legemiddel og ønsker å finne ut om noe er synonymt med det, kan du slå opp i preparatomtalen til legemiddelet (de hvite sidene i Felleskatalogen, eller felleskatalogen.no). Disse er organisert alfabetisk på legemiddelnavnet. Under navnet står ATC-koden. Med denne kan du så finne fram i de gule sidene, og kan lese ut derfra hva som er synonyme legemidler. I nettversjonen er ATC-koden lenket til ATC-registeret.

Med litt trening går dette ganske raskt. Det er viktig nå å huske på de enkle prinsippene, og ikke fundere for mye på de vanskelige ordene du møter på underveis.