A Fordøyelsesorganer og stoffskifte

 

legemiddel-10
Denne gruppen omfatter en rekke ulike legemiddelgrupper, alle tilknyttet fordøyelsesorganer og stoffskifte. Vi vil gå spesielt inn på omtale av avførende midler, da disse brukes i store mengder spesielt blant eldre mennesker.

A06 Laksantia

Laksantia er latin for avførende midler. Disse benyttes ved forstoppelse (obstipasjon). Forstoppelse oppstår av ulike årsaker, de vanligste er ensidig kost med lite fiber, lite mosjon og lite drikke. Men forstoppelse kan også være følge av legemiddelbruk. De vanligste legemidlene som kan medføre forstoppelse er jernpreparater, legemidler som inneholder kodein (som Paralgin Forte®) eller morfin eller oksykodon (sterke smertestillende). Også legemidler som brukes ved psykoser og depresjoner kan påvirke tarmfunksjonen. Det er viktig å se på årsaksforholdene og vurdere nøye hvilket middel pasienten skal behandles med.

A06A A Bløtgjørende midler

I denne gruppen finner vi «Flytende parafin» som har som eneste funksjon å smøre tarmen slik at tarminnholdet føres lettere igjennom. Middelet brukes lite, og bør ikke brukes over lang tid fordi det hemmer opptaket av fettløslige vitaminer som vitaminene A og D.

A06A B Kontaktlaksantia

Her finner vi de mest kjente «avføringspillene» som Dulcolax®, Pursennid® og Toilax®. Disse virker stimulerende på tarmen og øker peristaltikken (tarmbevegelsene). Langvarig bruk av disse midlene vil kunne svekke tarmens normale funksjon, og man kan bli avhengig av slike avførende midler. Denne type avførende middel er velegnet til tømming av tarmen før eventuell undersøkelse.

A06A C Volumøkende midler

Dette er pulvere basert på loppefrø eller lignende. Disse midlene fører til økt volum i tarmen og gir tarmen mer å jobbe med. På denne måten vil den normale funksjonen til tarmsystemet stimuleres. Middelet er velegnet til mageregulering over tid, men krever rikelig drikke. Det kan ta inntil 14 dager før middelet virker optimalt. Ved mangelfullt væskeinntak vil det kunne medføre alvorlig forstoppelse.

A06A D Osmotisk virkende midler

Disse baserer seg på at store molekyler skal finnes i tarmen. Det vil medføre at vann trekkes ut i tarmen og man får bløtt innhold og økt volum. Midlene kan brukes over tid, men også disse krever rikelig drikke.

A06A G Klystermidler

Dette er midler til innføring i endetarmen. Legemiddelet virker bløtgjørende og stimulerende lokalt i endetarmen. På den måten setter avføringsprosessen i gang.

A06A H Perifere opioidreseptorantagonister

Dette er midler til injeksjon under huden (subkutant) som brukes mot forstoppelse som skyldes morfin, oksykodon og andre opioider.

HUSK!

Ved behov for mageregulering over tid benyttes volumøkende eller osmotisk virkende midler.

HUSK RIKELIG DRIKKE!