M Muskler og skjelett

3.7.0

M01 A Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, eksklusive (unntatt) steroider

Denne gruppen omtales fordi den innholder de svært mye brukte NSAID-midlene. Forkortelsen NSAID står for Non-Steroid-AntiInflammatoric-Drugs. Med det menes legemidler som motvirker inflammasjon, altså betennelsestilstander i muskler, sener og ledd (unntatt steroider, Prednisolon m.fl.). NSAID er noe brukt som smertestillende både for pasienter med revmatisme og slitasjegikt, og også som reseptfritt smertestillende og febernedsettende. De mest kjente reseptfrie* midlene er ibuprofen (Ibux®, Ibumetin®), og naproksen (Naprosyn Entero®), Naproxen® m.fl.) mens andre reseptpliktige-, er diklofenac (Voltaren®, Diclofenac®) og celecoksib (Celebra®).

*Midlene er reseptfrie i lavere styrker og pakninger, mens de ellers er reseptpliktige.

Virkning:

Legemidlene i denne gruppen virker på prostaglandinsyntesen som er en av prosessene som kroppen igangsetter for å rette opp i skader i vev (inflammasjonen). Prostaglandiner virker også smerteframkallende. NSAID hemmer dannelsen av prostaglandiner og reduserer derfor smerten og inflammasjonsprosessen.

Bivirkninger:

NSAID virker blodfortynnende (som acetylsalisylsyre (Albyl-E®)som ble omtalt under B01), og vil derfor kunne forsterke behandlingen med Marevan. Samtidig gir de økt fare for utvikling av blodpropper og derav økt fare for hjerteinfarkt og slag.

NSAID-stoffene kan gi mageproblemer med smerte, kvalme, oppkast, magesår og blødninger. Risikoen for mageproblemer øker med økende alder, spesielt for de over 70 år. Hemming av prostaglandinproduksjonen fører bl.a. til økt syresekresjon (syreutskillelse) i magesekken og tynnere mageslimhinne. Sår og blødninger kan også skyldes en direkte etseskade på mageslimhinnen, men dette er trolig av mindre betydning.

Disse stoffene kan også øke væskeretensjonen (fører til vannansamlinger i kroppen) fordi blodgjennomstrømmen i nyrene reduseres når prostaglandinsyntesen hemmes.

Tilslutt anbefales disse midlene brukt med forsiktighet til pasienter med astma.

Vær spesielt oppmerksom hos pasienter som bruker Marevan, hvis disse også handler reseptfrie smertestillende på apoteket. Marevan-brukere bør unngå bruk av Ibux®, Ibumetin® og de andre lignende legemidlene!