Filmer

DEL 1

Viktig ved utlevering av medisin

Se hva lege Bettina Husebø sier om viktighet ved utlevering av medisin

Viktig ved utlevering av medisiner fra doseringseske

Utlevering av doser fra multidosepakninger

Ved utlevering av fast medisin utenom dosett

Insulin

Ved utlevering av eventueltmedisin eller legemidler ved akutt behov

Legemiddelgrupper og resepttyper

Se hva lege Bettina Husebø sier om legemiddelgrupper og resepttyper

DEL 2

Øyedråper / øyesalver / øyebadevann

Nesedråper / nesespray for forkjølelse og allergi

Øredråper

Legemidler til inhalasjon

Plaster til systemisk bruk

Farmakokinetikk

https://vimeo.com/39342178
Se hva lege Bettina Husebø sier om farmakokinetikken

Bivirkninger

https://vimeo.com/39341358
Se hva lege Bettina Husebø sier om bivirkninger

Interaksjoner

https://vimeo.com/39362919
Se hva lege Bettina Husebø sier om interaksjoner

Legemiddelbruk og feilbruk

https://vimeo.com/40167461
Se hva legen har å si om legemiddel og feilbruk

Compliance

https://vimeo.com/39341925
Se hva legen har å si om compliance