Lydfiler

Hør på kompendium hvor du vil

Last ned lydfiler så kan du høre på dem når du vil og hvor du vil.

DEL 1

1.1 LEGEMIDDELLOVGIVNING

 

1.2 LEGEMIDDELGRUPPER OG RESEPTTYPER

 

DEL 2

2.1 LEGEMIDDELFORMER

 

2.2 HVA SKJER MED LEGEMIDLENE I KROPPEN?

 

2.3 LEGEMIDDELBRUK OG FEILBRUK

 

2.4 AVVIKSHÅNDTERING

 

2.5 OPPBEVARING OG HOLDBARHET AV LEGEMIDLER

 

DEL 3

3.1 SPESIELLE OG ATC -SYSTEMET

 

3.3 FORDØYELSEORGANER OG STOFFSKIFTE

 

3.4.0 BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER

 

3.5.0 HJERTE OG KRETSLØP

 

3.6.0 a J ANTIINFEKTIVA TIL SYSTEMISK BRUK

 

3.7.0 M MUSKLER OG SKJELETT

 

3.8.0 N NERVESYSTEMET

 

3.9.0 R RESPIRASJONSORGANER