Om oss

Velkommen til dette kompendiet i legemiddellære. Fagforbundet har utviklet nettløsningen i samarbeid med farmasøyt Agnes Gombos. Vi ønsker å bidra til kvalitet i alle ledd i legemiddelhåndteringen.  Er du en hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider som har i oppgave å dele ut medikamenter, er det viktig at du har god kunnskap om legemiddellære.

Lykke til med bruken av opplæringsmateriellet!

Kjøp papirheftet