Regner avføringsmidler som duphalac og klyster som medikamenter med samme krav til administrering?

Helsedirektoratets kommentar: De fleste avføringsmidler er klassifisert som legemidler (enkelte kan imidlertid være klassifisert som medisinsk utstyr), og faller inn under regelverket som er knyttet til legemiddelhåndtering. Se eventuelt www.legemiddelverket.no for oversikter over hvilke preparater og virkestoffer som er legemidler i de tilfellene det eventuelt er tvil om det er å regne for legemiddel eller ikke.

NB : Kommentar fra farmasøyt: Det er viktig for legens oppfølging av pasienten, at eventuell bruk av avføringsmidler registreres og rapporteres, da bruk av avføringsmidler, forstoppelse og diarre kan ha storbetydning for bruk av, og dosering av andre legemidler hos pasienten.