Hvilke forskjeller er det mellom sykepleiers og vernepleiers kompetanse gitt gjennom utdanninga ift medikamenthåndtering?

Helsedirektoratets kommentar: Legemiddelhåndteringsforskriften legger til grunn at det må grunnleggende legemiddelkunnskap til for blant annet å gjøre i stand ferdige doser som annet helsepersonell kan dele ut. I veiledningen til forskriften er det angitt at slik grunnleggende legemiddelkunnskap må baseres på tilstrekkelig faglig kompetanse og erfaring om følgende:

Legemidlenes virkning og virkemåte

Holdbarhet og oppbevaring

Ulike legemiddelformer

Byttbare legemidler

Interaksjoner

Bivirkninger

Medikamentregning

Viten om dosering (herunder kjennskap til IE)

Aseptisk arbeidsteknikk ved tilsetninger

Dokumentasjon