Kan enhver sykepleier og vernepleier utføre alle oppgaver knyttet til håndtering/administrering av medikamenter, eller skal også de vurderes individuelt opp mot oppgaver knyttet til legemiddelhåndteringen?

Helsedirektoratets kommentar: Det er virksomhetsleder som vurderer og avgjør hvilke helsepersonell som kan gjøre hvilke oppgaver – og hvilke avgrensninger og opplæring som skal ligge til grunn. I noen institusjoner kan det sannsynligvis være behov for at også sykepleiere og vernepleiere vurderes individuelt for ulike oppgaver. Dette må baseres på den totalvurderingen som virksomhetslederen gjør når det etableres rutiner for den enkelte institusjon/virksomhet.